Autocad Dersleri

 

AutoCAD Ders Notları 2016 AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980’lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır. Personal Computer DOS ve Windows tabanında çalışır. Workstation sürümüde bulunur. DWG ve DXF formatlarını işler. 3 ve 2 boyutlu tasarım yanında, VisualLisp ve VisiualBasic programlama dillerini destekler. Çeşitli branş çözümleri için ek modülleri vardır. Makine ve otomasyon tasarımı için Mechanical Desktop ile mimari tasarım için Architect Desktop modülleri de piyasadadır. GIS, mekanik ve makina, inşaat ve mimarlık, entertaintment ve animasyon tasarım ürünleri vardır. AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek kullanım ve öğrenim kolaylığı gerekse kullanıcı kitlesinin çok geniş olması tüm dünyada tartışmasız kullanılan en yaygın çizim yazılımı olmasını sağlamıştır. autocad ile yapılabilecek ler hayal gücü ile sınırlıdır. Son olarak 2008 sürümü çıkmıştır. Autocad 2007 sürümünü ile birlikte gelen ve kullanıcının ihtiyacını karşılayabilen en büyük özelliği render motoru ve material düzeni olmuştur. AutoCAD yazılımın son sürümleri sadece Windows tabanını desteklemesi, kişisel bilgisayarların yeterli hızda ve stabil çalışamamaları, ürünün yalın hali ile büyük ve branşa özellikli projerlerde kullanımı sorunlu olmaktadır. Bu yüzden geniş ve kompleks projeler için her branşa özel daha stabil çalışan yazılımlar tercih edilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ürün tasarımı ve üretimindeki klasik yöntemler artık yerini bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretime (CAM) bırakmaktadır. bu gelişim beraberinde üstün kalite, yüksek verimlilik, optimum üretim ve mükemmellik getirmiştir.

CAD

CAD bilgisayar destekli tasarım (Đng. Computer Aided Design) dizaynın yapılmasında modifikasyonunda, analizinde veya optimizasyonunda desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak tarif edilir. Bilgisayar sistemleri özel kullanıcı firmalar tarafından arzu edilen özel çizim fonksiyonlarını yerine getirmek için hardware (Donanım) ve softwareden (Yazılım) meydana gelmiştir. CAD donanımları bilgisayar, bir veya daha fazla grafik ekran klavye ve diğer donanımlardan oluşur. CAD yazılımları sistem üzerinde bilgisayar grafiği geliştirmek için bilgisayar programları ve kullanıcı firmanın mühendislik fonksiyonlarını kolaylaştırmak için uygulama programları, uygulama programlarının örnekleri, parçaların gerilme-uzama analizleri, mekanizmaların dinamik karşılık, ısı transfer hesaplamaları ve nümerik kontrol iş programlamasıdır. Uygulama programları, bir kullanıcı firmadan diğer bir kullanıcı firmaya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü üretici firmaların üretim hataları, üretim prosesleri, pazarları farklıdır. Bu faktör CAD sistemlerindeki farklı yapıların artmasına neden olur.

CAM

Bilgisayar Destekli Üretim (Đng. Computer Aided Manufacturing-CAM), kısaca bir işletmedeki üretim sistemlerini planlamada, yönetmede ve denetlemede bilgisayar sistemlerinin, işletmenin üretim kaynaklarıyla (makina ya da işgücü) doğrudan ya da dolaylı bir iletişim halinde kullanımıdır. Üretimde sayısal denetimli (NC) tezgahların kullanılması ve programlanması, sabit ve hareketli robotlar, otomatik depo sistemleri, atölye denetim sistemleri (Đng. shop floor control), hızlı prototip üreten sistemler (Đng.rapid prototyping – stereolitography) çeşitli CAD uygulamalarını oluşturur. Bugün, tasarım, modelleme, analiz, NC programlama gibi ana uygulamalardan oluşan bütünleşik sistemlere, bilgisayar donanımları ile birlikte “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim. CAD/CAM sistemleri adı verilir. Autocad AutoCAD, tasarım ve çizimlerinizi bilgisayarda yapabilmenizi sağlayan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim yazılımıdır.

Halen bütün dünyada satılmakta olan AutoCAD Türkçe dahil birçok dilde versiyonları vardır.AutoCAD ile çizim yapmak, yapılanları daha sonra revizyona sokmak, tasarımınızı gerçeğe dönüştürmeden önce ekranda görmek, istediğiniz ölçekte çıktı almak, çizdiğiniz nesnelere renk atamak, farklı çizgi tipleri kullanmak, farklı desenlerde taramalar gerçekleştirmek, nesneleri içerdikleri ayrıntı ve konuya göre değişik adreslere yerleştirerek, istediğiniz nesne ya da nesneler grubunu ekranda görüntülemek, çizimin bir parçasının ya da tümünün yazıcı ya da çiziciden çıktısını almak, görüntülemek gibi klasik çizim tarzlarını daha iyi bir şekilde bilgisayar ortamına aktaran bir CAD programıdır.AutoCAD, Autodesk firması tarafından üretilip geliştirilen bir, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım (Computer Aided Drafting and Desing) paketidir. Bilgisayar kullanarak çizim yapmanızı, bu çizimi düzenlemenizi, çizdirmenizi vs. sağlayan, elle çizime göre size çok daha üstün imkânlar sunan bir çizim paketidir. Bu programı kullanarak: • Mimari • Teknik Resim • Đnşaat • Harita • Peyzaj • Makina • Elektrik – Elektronik • Đç Mimari ve adını sayamadığımız her türlü disiplin ve uygulamada, istediğiniz çizimleri üretebilirsiniz. AutoCAD ile yapılacak çizimlerde hiçbir sınır yoktur. Yani bir çizim elle yapılabiliyorsa AutoCAD ile de yapılabilir. AutoCAD çizimleri matematik hesaplara dayanır. Çizim içindeki Bir objenin konumu ve özellikleri, yazılımın o çizim için oluşturmuş olduğu veri tabanında sayısal değerler olarak saklanır.

Ekrandaki görüntüsü değiştirildiğinde veri tabanı içindeki bu değerlerin hepsi tek tek hesaplanır. Görüntü değişikliği aslında bu hesaplamaların sonuçlarına göre gerçekleşir.AutoCAD, AutoLISP ve VisualLISP dilleri sayesinde standart resimlerin çizim programları yapılabilir. Ayrıca yazılıma yeni komutlar eklemek ya da mevcut komutları otomatik olarak çalıştırmak mümkündür. AutoCAD ‘in bel kemiği sayılabilecek ve geri kalan tüm konularımızda kullanacağımız ve de objelerin oluşması için gerekli olan koordinatların girişi olan nokta belirleme yöntemlerine değineceğiz. Bilindiği üzere bütün objeler uzayda yer kaplarlar. Objelerin uzaydaki yerlerini belirlemek içinse koordinatlar kullanılır. Đşte AutoCAD’te de objelerin meydana gelmesi (yani görünüşlerinin oluşturulması) için kartezyen koordinatlardan yararlanılır. Koordinat Bölgeleri: Hepimizin matematik derslerinden hatırladığımız kartezyen koordinat düzlemi üzerinde 4 bölge mevcuttur ve bu bölgelere göre X ve Y değerleri “+” veya “-” olmaktadır. Bu bölgeler ve bu bölgelerdeki X ve Y değerlerinin durumu aşağıdaki gibidir. Mutlak (Tam Değer) Koordinat Girişi: Mutlak koordinat dediğimiz; nesnelerin tanımlı noktalarına X,Y,Z değerlerini vererek çizimin oluşturulmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlar; AutoCAD’te varsayılan değer olarak I çeyrek tanımlıdır. Bu yüzden orjin (0,0) noktası ekranın sol alt köşesidir. Ama koordinat değeri girerken X ve Y’ye vereceğimiz + ve – değerleri ile istenilen bölgede işlem yapılabilir. Ayrıca orjin noktasının yerini limits komutu ile değiştirebiliriz. AutoCAD 2005’te varsayılan değer yatay A3 kâğıdı büyüklüğündeki 420,297 değeridir. Böylece sol alt köşe (orjin) 0,0 değerini, sağ üst köşede 420,297 değerini almış olur. AutoCAD’te mutlak koordinat girerken X,Y,Z değerleri “,” (virgül) ile birbirinden ayrılır.

Örnek; 20,35gibi. Göreli Koordinat Girişi: Bu şekildeki koordinat girişi bazı kullanıcılar ve çeşitli özel durumlar için daha kolay bir yöntemdir. Bu yöntem ile nokta koordinatı girilebilmesi için önceden en az bir noktanın girilmiş olması gerekir. Girilin birinci noktadan sonra, ikinci nokta için X,Y,Z değerleri girilmeden önce önüne “@” işareti konulması gerekir. “@” işareti AutoCAD programı için girilen en son noktayı orjin (0,0) kabul etmesini sağlayacaktır. “@” işaretinden sonra girilen değerlerin, bir önceki noktaya göre olan X,Y,Z uzaklıklarını tanımlayacaktır. Örnek; @20,35 gibi. Kutupsal Koordinat Girişi: Açı ile birlikte uzaklık girilmek isteniyorsa kutupsal koordinatlardan faydalanılır. Kutupsal koordinatlar genellikle göreli koordinatlarla beraber kullanılır. Bu yüzden kutupsal koordinatlar girmeden önce önüne “@” işareti konulmalıdır. Kutupsal koordinatlar da açı saat ibresinin tersi yönünde artar, saat yönünde ise azalır. Açı yönünü “units” komutu veya format menüsü altındaki “Units” sekmesi ile değiştirilebilir.

Kutupsal koordinatlar “@ UZAKLIK < AÇI” formatında girilmelidir. Örnek; @25<45 gibi.

GENEL BĐLGĐLER Command

: l 1. F. P. : Rastgele bir nokta Command : l 1. F. P. : Rastgele bir nokta Command : l 1. F. P. : Rastgele bir nokta 2. N.P. : D 25,0 3. N.P. : D 0,4 4. N.P. : D 10,4 5. N.P. : D 0,4 6. N.P. : D -10,4 J 7. N.P. : D 0,4 8. N.P. : D -25,0 J 9. N.P. : D 0,-20 2. N.P. : D 30<0 2. N.P. : D 20,0 3. N.P. : D 15<90 3. N.P. : D 20<72 4. N.P. : D30<180 4. N.P. : D 20<144 5. N.P. : D 15<270 5. N.P. : D 20<-144 6. N.P. : D 20<-72 DRAW (ÇĐZĐM) KOMUTLARI

Line (Çizgi) Construction Line (Sonsuz Uzunlukta çizgi) Multiline (Çoklu çizgi) Sembol seçildikten sonra klavyeden; (Scale) >: S Yazılıp Enter’e basıldıktan sonra iki çizginin arasındaki mesafe yazılır. Çizgi çizilir. Poliline (Sürekli Çizgi) Sembol tıklandıktan sonra bir nokta tıklanır ve Command satırında şu seçenekler görülür: Arc : Bulunduğu konuma teğet yaylar çizer. Close : Çizilen çizgilerin son noktası ile ilk noktasını kapatır. Halfwidht : Girilen değerin iki katı kalınlığında çizgiler çizer. Çizilecek çizginin kalınlığını belirlemek için başlangıç ve bitiş noktalarını ayrı ayrı girmek gerekir. Lenght : Çizgiyi, uzunluğunu baştan vererek çizer. Undo : Son yapılan işlemi bir geri alır. Widht : Girilen değer kalınlığında çizgiler çizer. Halfwidht’in yarısıdır. Poligon (Çokgen) Simge seçildikten sonra Command satırında şu işlemler yapılır: Çokgenin kaçgen olacağı yazılır Enter’e basılır. Çokgenin merkezi belirlenir. ….< I >: I yazılıp Enter’e basılır. Hayali dairenin içine çokgeni çizmek için yarıçap girilir. Bir Başka Yöntem: Poligon simgesi seçildikten sonra Command satırında şu işlemler yapılır: Çokgenin kaçgen olacağı yazılır Enter’e basılır. Çokgenin merkezi belirlenir. ….< I >: C yazılıp Enter’e basılır. Hayali dairenin dışına çokgeni çizmek için yarıçap girilir. Arc (Yay) ..3… Point (3 Noktadan geçen yay çizme) Start Center End (Başlangıç, Merkez, Son Nokta) Start Center Angle (Başlangıç, Merkez, Açı) Start Center Lenght (Başlangıç, Merkez, Uzunluk) Start End Angle (Başlangıç, Son Nokta, Açı) Start End Direction (Başlangıç, Son Nokta, Yön-Doğrultu) Start End Radius (Başlangıç, Son Nokta, Yarı Çap) Center Start End (Merkez, Başlangıç, Son Nokta) Center Start Angle (Merkez, Başlangıç, Açı) Center Start Lenght (Merkez, Başlangıç, Uzunluk) Continue (Devam ettirmek, Sürdürmek) Recgtangle (Dörtgen) Komutla direk dörtgen çizilir. Donut (Đçi dolu daire) Simge seçildikten sonra klavyeden Birinci dairenin çapı girilir Enter’e basılır. Đkinci dairenin çapı girilir Enter’e basılır. Circle (Daire) Center Radius (Merkez, Yarı Çap) Center Diameter (Merkez, Çap) ..2… Point (2 Nokta) ..3… Point (3 Nokta) Tangent Tangent Radius (Teğet, Teğet, Yarı Çap) Tangent Tangent Tangent (Teğet, Teğet, Teğet) Spline (Dalgalı Çizgi) Ölçüsüz dalgalı çizgiler çizmeye yarar. Ellips (Elips) Komut tıklandıktan sonra Elipsin merkezi belirlenir. Klavyeden Yatay eksenin çapı girilir Enter’e basılır. Dikey eksenin yarıçapı girilir Enter’e basılır. Ekipsi kendisi çizer. Örnek: Komut tıklandıktan sonra Elipsin merkezi belirlenir. …. > : D 30,0 J …. > : D 0,10 J Elipsi şekildeki gibi çizer. Đnsert Block (Blok Çağırma) Make Block (Blok Yapma) Bloklanmak istenen resim çizildikten sonra işaretlenir ve komuta basılır. Bunun sonucunda yandaki tablo açılır: Tabloda; Name bölümüne bir isim yazılır. Select objects işaretlenir, böyle tablo kaybolur. Resim işaretlenir, Enter’e basılır. Pick point işaretlenir, baz noktası seçilir. OK’ye basılır. Hatch (Tarama) Komuta tıklandığında Şekildeki tablo çıkar: Tabloda; Pattern bölümünden ANSI31 ayarlanır gerekirse açı Angle’den ayarlanır. Gerekirse taramanın aralarını açmak veya kapamak için Scale’den ayarlanır. Pick Points’e tıklanır, tablo kaybolur. Taranacak şeklin veya şekillerin içine tıklanır ve Enter’e basılır.Tablo tekrar çıkar. OK’ye basılır. Single Line Text (Tek Satırlı Çizgi) Komut tıklandıktan sonra yazı yazılacak noktaya tıklanır. Command satırına sırayla şu yazılar yazılır: ….< 2.5 > : Yazının büyüklüğü girilir, Enter’e basılır. ….< 0 > : Yazının eğim yönünü belirleyecek açı girilir, Enter’e basılır. Enter Text: Yazı yazılır. Gerekirse Enter’le bir alt satıra geçilir. Yazı bittikten sonra iki kez Enter’e basılır. Bazı Özel Đşaretlerin Yazılma Şekli: ‘ ’ : % % c ‘ ’: % % d ‘ ’:%%p işareti ile çıkarlar. Sketch (Serbest Çizgi) Komuta tıklandıktan sonra Command satırına şu yazılır; 1 ….< 1.0000 > : Çizgi uzunluklarını belirleyecek büyüklük girilir, Enter’e basılır. Gerekli yere tıklandıktan sonra mouse ilgili yerleri gezdirilir. Klavyeden Enter’e basılır. Şekildeki çizgi oluşur.

MODĐFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

Erase (Silmek) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Böylece seçilen resimler silinmiş olur. Copy (Kopyalamak) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Kopyalanacak yerin koordinatları girilir. Enter’e basılır. Mirror (Aynalamak) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. 1 Numaralı nokta tıklanır. 2 Numaralı nokta tıklanır. Enter’e basılır. 1. Şekil, 2. Şekildeki hali alır. Offset (Ofset, Düz çıkıntı) Komut seçildikten sonra klavyeden ofset değeri girilir. Enter’e basılır. Parça seçilip dışında herhangi bir noktaya tıklanırsa şeklin dışına, içinde herhangi bir noktaya tıklanırsa şeklin içine ofset yapar. Örnek: Offset Move (Taşıma) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Taşınacak yerin koordinatları girilir. Enter’e basılır. Rotate (Döndürme) Komut seçildikten sonra Bir baz noktası seçilir. Döndürülecek açı girilir. Enter’e basılır. Scale (Ölçekli Büyütüp Küçültme) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek yüzde de Enter’e basılır. Stretch (Uzatıp kısaltmak, Germek) Komut seçildikten sonra gibi seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Enter’e basılır. Veya mouse ile uzatılır. Trim (Budamak) Komut seçildikten sonra Önce bıçak seçilir, Enter’e basılır, Sonr budanacak olan bölümü tıklanır. Parça budanır. Extent (Belirli hedefe uzatmak) Komut se Önce sınır çizgi seçilir, Enter’e basılır, Sonra uzatılacak çizginin üzerine tıklanır. Parça uzar. Break (Kırmak) Komut seçildikten sonra çizginin üzerine iki kez tıklanır. Tıklandı noktanın arasını kırar. Chamfer (Pah kırmak) Fillet (Radyüs Yapmak) Explode (Patlatmak) Komut se tıklanır. Enter’e basılır. Poliline çizgiler line çizgilere dönü öndürme) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. öndürülecek açı girilir. Enter’e basılır. Ölçekli Büyütüp Küçültme) Komut seçildikten sonra ekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek yüzde değer girilir. ıp kısaltmak, Germek) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller birinci gibi seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek de basılır. Veya mouse ile uzatılır. çildikten sonra Önce bıçak seçilir, Enter’e basılır, Sonra budanacak çizginin olan bölümü tıklanır. Parça budanır. (Belirli hedefe uzatmak) Komut seçildikten sonra Önce sınır çizgi seçilir, Enter’e basılır, Sonra uzatılacak çizginin üzerine tıklanır. Parça uzar. Sınır Çizgi ırmak) Komut seçildikten sonra çizginin iki kez tıklanır. Tıklandığı iki (Patlatmak) Komut seçildikten sonra patlatılmak istenen Poliline çizginin üzerine basılır. Poliline çizgiler line çizgilere dönüşerek patlamış olur. ekiller seçilip Enter’e basılır. ekil veya şekiller birinci şekildeki Büyültülecek veya küçültülecek değer girilir. çildikten sonra patlatılmak istenen Poliline çizginin üzerine erek patlamış olur.

ZOOM KOMUTLARI

Aerial View Pan Realtime Zoom Realtime Previous Window Dynamic Scale Center Đn Out All Extents : Çizim alanı içinde çizilmiş bütün görüntüleri ekrana getirir. : Mouse’yi oynatarak görüntüyü sağa sola yukarı aşağı kaydırır. : Mouse ile yukarı aşağı kaydırarak görüntüyü büyültüp küçültür. : Bir önceki boyutu ekrana getirir. : Đstenilen büyüklükteki çerçeve içine alınan resmi ekrana getirir. : Resmi çerçeve içine alarak sadece o kısmı ekrana getirir. : Ekrandaki görüntünün merkezi sabit kalmak üzere resmi büyütür. : Đşaretlenen noktayı ekranın merkezi yapacak şekilde resmi kaydırır. : Görüntüyü bir miktar yaklaştırır. : Görüntüyü bir miktar uzaklaştırır. : Ekranı, ekran sayfasının limit sınırlarına döndürerek görüntüler. : Sayfadaki çizimi ekrana sığacak şekilde ayarlar.

DĐMENSĐON (ÖLÇÜLENDĐRME) KOMUTLARI

Dimlinear : Dimaligned : Dimordinate : Dimradius : Dimdiameter : Dimangular Dimquick Dimbaseline Dimcotinue Dimleader Tolerance Dimcenter Dimedit Dimtextedit Diupdate Dimstyle Doğrusal ölçülendirme yapar. Eğik ölçülendirme yapar. X,Y koordinat ölçülendirme yapar. Yarıçapları ölçülendirmeye yarar. Çapları ölçülendirmeye yarar. Açıları ölçülendirmeye yarar. Hızlı ölçülendirme yapar. Referans yüzeyine göre ölçülendirme yapar. Ardışık ölçülendirme yapar. Açıklayıcı ifadeler yazılmasını sağlar. Konum toleransları vermeye yarar. Merkezleri bulmaya yarar. Ölçülendirmeyi düzeltmeye yarar. Ölçünün yazım konumunun düzenlenmesini Ölçüyü güncelleştirmeye yarar. Ölçülendirme tablosunun çıkmasını sağlar. ( 1. ( 2. ( 3. ( 4. ( 5. ( 6. ( 7. (8. (9. (10. (11. (12. (13. sağlar. (14. (15. (16. Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı Numaralı ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) ölçülendirme) Dimstyle komutu tıklandığında aşağıdaki tablo ekrana gelir. Bu tabloda Modify bölümü Tıklandığın da ise onun yanındaki tablo ekrana gelir. Bu ekranda çizgi ve ok çeşitleri, renkleri kalınlıkları büyüklükleri belirlenir. Bir alttaki tabloda ise yazı büyüklükleri renkleri ayarlanır.

LAYERS (ÇĐZGĐ KATMANLARI) YAPIMI

En baştaki Layers seçildiğinde yandaki tablo ekrana gelir. Bu tabloda New komutuyla yeni çizgiler eklenir. Eklenen çizgilerin renkleri, kalınlıkları ve tipleri ise şu şekilde belirlenir: Color’un altındaki renklere tıklandığında aşağıdaki Select Color tablosu ekrana çıkar. Bu tablodan istenilen renk seçilip OK’ye basılır. 11 12 Linetype’nin altındaki yazılar tıklandığında aşağıdaki Select Linetype tablosu ekrana çıkar. Bu tablodan Load’a tıklandığında hemen onun yanındaki Load or Reload Linetypes tablosu ekrana gelir. Bu tablodan istenilen çizgi tipi seçilip OK’ye basılır. Tekrar Selct Linetype tablosuna geri dönülür. Buraya gelmiş olan çizgi seçilip OK’ye basılır. Lineweight’in altındaki çizgilere tıklandığında aşağıdaki Lineweight tablosu ekrana çıkar. Bu tablodan istenilen çizgi kalınlığı seçilip OK ye basılır.

OBJECT SNAPLAR (OBJELERĐ YAKALAMA KOMUTLARI)

Temporar Tracking Point : Snap From: Enpoint: Midpoint: Đntersection: Apparent Đtersection: Extension: Center: Quadrant: Tangent: Perpendicular Paralel: Đnsertion: Node: Nearest: None: Settings: Creates a temporary point used by Osnaps: TT Seçilen noktanın komutla belirlenen miktar kadar ötesini yakalar. Çizgilerin ilk ve son noktalarını yakalamaya yarar. Çizgilerin orta noktalarını yakalamaya yarar. Đki çizginin kesişim noktasını yakalamaya yarar. Kesişecek iki çizginin kesişim noktasını yakalar. Ekranda çizilmiş en son çizginin son noktasını yakalar. Daire ve yayların merkezlerini yakalamaya yarar. Dairelerin çeyrek kısımlarını yakalamaya yarar. Dairelere teğet çizgiler çizilmesini sağlar. Çizilmiş çizgilere dik çizgiler çizmeye yarar. Çizilmiş çizgilere paralel çizgiler çizmeye yarar. Yazıların başlangıç noktalarını yakalamaya yarar. Önceden belirlenmiş bir noktayı yakalamaya yarar. Çizgi üzerinde herhangi bir nokta yakalamaya yarar. Seçilen osnabın çalışmasını durdurmaya yarar. Osnap diyalog kutusunu açmaya açmaya yarar.

INQUIRY (SORGULAMA) KOMUTLARI

Distance : Bir çizginin X, Y uzunluğu, Kendi uzunluğu ve yatayla yaptığı açı hakkında bilgi verir. Komut seçildikten sonra öce 1. sonra 2. noktaya tıklanır. O anda Command satırında çizgi hakkında, şekil üzerinde gösterilen ölçüler bilgi olarak verilir. Area: Polyline ile çizilmiş kapalı şekillerin alanları ve çevreleri hakkında bilgi verir. Komut seçildikten sonra aşağıdaki seçenekler Command satırında çıkar. Object : Yapılıp şekil seçildikten sonra Command satırında şeklin Alanını ve Çevresini verir. 13 Add : A Enter Bu komutta şu işlemler yapılır: Area seçildikten sonra; …< > : A * …< > : O * …< > : 1. Şekil seçilir (O şeklin alanını verir.) …< > : 2. Şekil seçilir (Đki şeklin alanlarının toplamını verir) Subtract : S * Bu komutta şu işlemler yapılır: Area seçildikten sonra; …< > : A * …< > : O * …< > : 2. Şekil seçilir (O şeklin alanını artı değer olarak verir) J …< > : S * …< > : O * …< > : 1. Şekil seçilir (Bu şeklin alanını eksi olarak verir ve birinci alandan ikinci alanı çıkardıktan sonra sonucu verir) Mass Properies: Komut tıklandıktan sonra, solid komutuyla çizilmiş üç boyutlu şekil seçilip Enter’e basıldıktan sonra şekil hakkındaki bütün bilgileri bir liste halinde verir. List: Komut tıklandıktan sonra, şekil seçilip Enter’e basıldıktan sonra şekil hakkındaki bütün bilgileri bir liste halinde verir.

KISA YAZILIŞI KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI

3A : 3DARRAY : 3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA

3DO : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE

3F : 3DFACE : 3 BOYUTLI YÜZEY OLUSTURMA

3P : 3DPOLY : 3BOYUTLU BIRLESIK ÇIZGI

A : ARC : YAY

AA : AREA : ALAN HESAPLAMA

AL : ALING : HIZALAMA

AP : APPLOAD : UYGULAMA YÜKLEME

AR : ARRAY : DIZI HALINDE KOPYALAMA

ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA _ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA _ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA _B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA BH : BHATCH : BÖLGE TARAMA BO : BOUNDARY : SINIR OLUSTURMA _BO : BOUNDARY : SINIR OLUSTURMA BR : BREAK : KIRMA C : CIRCLE : DAIRE CH : PROPERTIES : ÖZELLIKLERI DEGISTIRME CH : CHANGE : ÖZELLIKLERI DEGISTIRME CHA : CHANFER : PAH KIRMA CHK : CHECKSTANDARS : STANDARTLARI KONTROL COL : COLOR : RENK CO : COPY : KOPYALAMA D : DIMSTYLE : ÖLÇÜLENDIRME STILI DAL : DIMALIGNED : HIZALI ÖLÇÜLENDIRME DAN : DIMANGULAR : AÇI ÖLÇÜLENDIRME DBA : DIMBASELINE : PARELEL ÖLÇÜLENDIRME DBC : DBCONNECT : BILGI BAGLAMA DCE : DIMCENTER : MERKEZ ÖLÇÜLENDIRME DCENTER : ADCENTER : DIZAYN MERKEZI DCO : DIMCONTINUE : ZINCIRLEME ÖLÇÜLENDIRME DDI : DIMDIAMETER : ÇAP ÖLÇÜLENDIRME DED : DIMEDIT : ÖLÇÜLENDIRME DÜZENLEME DI : DIST : UZUNLUK ÖLÇME DIV : DIVIDE : OBJELERI ESIT OLARAK BÖLME DLI : DIMELINEAR : DÜZ ÖLÇÜLENDIRME DO : DONUT : HALKA DOR : DIMORDINATE : KONDINATLARI ÖLÇÜLENDIRME DRA : DIMRADIUS : YARIÇAP ÖLÇÜLENDIRME DS : DSETTINGS : ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA DST : DIMSTYLE : ÖLÇÜLENDIRME STILI DT : TEXT : YAZI DV : DVIEW : DINAMIK GÖRÜNÜM E : ERASE : SILME ED : DDEDIT : YAZI DÜZENLEME EL : ELLIPSE : ELIPS EX : EXTEND : UZATMA EXIT : QUIT : ÇIK EXP : EXPORT : BASKA PROGRAMA GÖNDER EXT : EXTRUDE : KALINLASTIRMA F : FILLET : KÖSELERI YUVARLATMA H : BHATCH : BÖLGE TARAMA H : HATCH : TARAMA HE : HATCHEDIT : TARAMA DÜZENLEME HI : HIDE : GIZLE I : INSERT : YERLESTIRME I : INSERT : YERLESTIRME IMP : IMPORT : BASKA PROGRAMLARDAN AL IN : INTERSECT : KESISIM INF : INTERFERE : KESIT PROFILI L : LINE : DOGRU LA : LAYER : KATMAN LE : QLEADER : KILAVUZ ÇIZGILI ÖLÇÜLENDIRME LEN : LENGTHEN : UZUNLUK DEGISTIRME LI : LIST : LISTELEME LINEWEIGHT : LWEIGHT : ÇIZGI GENISLIGI LS : LIST : LISTELEME LT : LINETYPE : ÇIZGI TIPI LT : LINETYPE : ÇIZGI TIPI LTS : LTSCALE : ÇIZGI TIPI ÖLÇEGI LW : LWEIGHT : ÇIZGI KALINLIGI M : MOVE : TASIMA MA : MATCHPROP : OBJELERI ESLEME ME : MEASURE, : VERILEN ÖLÇÜLERE GÖRE OPJELERI BÖLME MI : MIRROR : AYNALAMA_SIMETRI ALMA ML : MLINE : ÇOKLU ÇIZGI MO : PROPERTIES : KÜTLE HESAPLAMA MS : MSPACE : MODEL ALANINA GEÇIS MT : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI MV : MVIEW : ÇOKLU GÖRÜNÜM O : OFFSET : KOSUTLAMA OP : OPTIONS : SEÇENEKLER ORBIT : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE OS : OSNAP : NOKTA YAKALAMA P : PAN : EKRAN KAYDIRMA _P : PAN : EKRAN KAYDIRMA PE : PEDIT : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME PL : PLINE : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME PO : POINT : NOKTA YAKALAMA POL : POLYGON : ÇOKGEN PR : PROPERTIES : ÖZELLIKLER PRE : PREVIEW : ÖN GÖRÜNÜM PRINT : PLOT : YAZDIRMA PS : PSPACE : KAGIT ALANINA GEÇME PU : PURGE : TEMIZLEME R : REDRAW : YENIDEN ÇIZ RA : REDRAWALL : HEPSINI YENIDEN ÇIZ RE : REGEN : YENIDEN OLUSTURMA REA : REGENALL : HEPSINI YENIDEN OLUSTUR REC : RECTANG : DIKDÖRTGEN REG : REGION : BÖLGE OLUSTURMA REN : RENAME : YENIDEN ISIMLENDIR REV : REVOLVE : DÖNDÜREREK KATI MODELLEME OLUSTUSTURMA RO : ROTATE : DÖNDÜRME RPR : RPRPEF : KAPLAMA SEÇENEKLERI RR : RENDER : KAPLAMA S : STRETCH : SÜNDÜRME SC : SCALE : ÖLÇEK SCR : SCRIPT : SENARYO SE : DSETTINGS : ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA SEC : SECTION : PROFIL KESITI ALMA SET : SETVAR : SISTEM DEGISKENLERI SHA : SHADEMODE : GÖLGELEME MODU SL : SLICE : KESIT ALMA SN : SNAP : KENETLEME SO : SOLID : KATI MODEL SPL : SPLINE : S BIRLESIK ÇIZGI SPE : SPLINEDIT : S BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME ST : STYLE : YAZI STILI SU : SUPTARCT : ÇIKARMA T : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI TI : TILAMODE : DÖSEME MODU TO : TOOLBAR : ARAÇ ÇUBUGU TOL : TOLARANCE : TOLERANS TOR : TORUS : HALKA TP : TOOLPALETTES : PALET ARÇA ÇUBUGU TR : TRIM : BUDAMA UC : UCSMAN : UCS YÖNETICISI UN : UNITS : BIRIMLER _UN : UNITS : BIRIMLER UNI : UNION : BIRLESTIRME V : VIEW : GÖRÜNÜM VP : DDVPOINT : DINAMIK BAKIS DOGRULTUSU _VP : VPOINT : BAKIS DORULTUSU W : WBLOCK : BLOK YAZ WE : WEDGE : TAKOZ

X : EXPLODE : DAGITMA

XL : XLINE : KONSTRÜKSIYON ÇIZGISI

Z : ZOOM : EKRAN BÜYÜTME KÜÇÜLTME

(0)