Autocad Notları

AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980’lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır. Personal Computer DOS ve Windows tabanında çalışır. Workstation sürümüde bulunur. DWG ve DXF formatlarını işler. 3 ve 2 boyutlu tasarım yanında, VisualLisp ve VisiualBasic programlama dillerini destekler. Çeşitli branş çözümleri için ek modülleri vardır. Makine ve otomasyon tasarımı için Mechanical Desktop ile mimari tasarım için Architect Desktop modülleri de piyasadadır. GIS, mekanik ve makina, inşaat ve mimarlık, entertaintment ve animasyon tasarım ürünleri vardır. AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek kullanım ve öğrenim kolaylığı gerekse kullanıcı kitlesinin çok geniş olması tüm dünyada tartışmasız kullanılan en yaygın çizim yazılımı olmasını
sağlamıştır. autocad ile yapılabilecek ler hayal gücü ile sınırlıdır. Son olarak 2016 sürümü çıkmıştır.
AutoCAD yazılımın son sürümleri sadece Windows tabanını desteklemesi, kişisel bilgisayarların yeterli hızda ve stabil çalışamamaları, ürünün yalın hali ile büyük ve branşa özellikli projerlerde kullanımı sorunlu olmaktadır. Bu yüzden geniş ve kompleks projeler için her branşa özel daha stabil çalışan yazılımlar tercih edilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ürün tasarımı ve üretimindeki klasik yöntemler artık yerini bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretime (CAM) bırakmaktadır. bu gelişim beraberinde üstün kalite, yüksek verimlilik, optimum üretim ve mükemmellik getirmiştir.
CAD
CAD bilgisayar destekli tasarım (Đng. Computer Aided Design) dizaynın yapılmasında modifikasyonunda, analizinde veya optimizasyonunda desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak tarif edilir. Bilgisayar sistemleri özel kullanıcı firmalar tarafından arzu edilen özel çizim fonksiyonlarını yerine getirmek için hardware (Donanım) ve softwareden (Yazılım) meydana gelmiştir. CAD donanımları bilgisayar, bir veya daha fazla grafik ekran klavye ve diğer donanımlardan oluşur. CAD yazılımları sistem üzerinde bilgisayar grafiği geliştirmek için bilgisayar programları ve kullanıcı firmanın mühendislik fonksiyonlarını kolaylaştırmak için uygulama programları, uygulama programlarının örnekleri, parçaların gerilme-uzama analizleri, mekanizmaların dinamik karşılık, ısı transfer hesaplamaları ve nümerik kontrol iş programlamasıdır. Uygulama programları, bir kullanıcı
firmadan diğer bir kullanıcı firmaya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü üretici firmaların üretim hataları, üretim prosesleri, pazarları farklıdır. Bu faktör CAD sistemlerindeki farklı yapıların artmasına neden olur.
CAM
Bilgisayar Destekli Üretim (Đng. Computer Aided Manufacturing-CAM), kısaca bir işletmedeki üretim sistemlerini
planlamada, yönetmede ve denetlemede bilgisayar sistemlerinin, işletmenin üretim kaynaklarıyla (makina ya da
işgücü) doğrudan ya da dolaylı bir iletişim halinde kullanımıdır. Üretimde sayısal denetimli (NC) tezgahların
kullanılması ve programlanması, sabit ve hareketli robotlar, otomatik depo sistemleri, atölye denetim sistemleri (Đng.
shop floor control), hızlı prototip üreten sistemler (Đng.rapid prototyping – stereolitography) çeşitli CAD
uygulamalarını oluşturur. Bugün, tasarım, modelleme, analiz, NC programlama gibi ana uygulamalardan oluşan
bütünleşik sistemlere, bilgisayar donanımları ile birlikte “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim. CAD/CAM
sistemleri adı verilir. Autocad AutoCAD, tasarım ve çizimlerinizi bilgisayarda yapabilmenizi sağlayan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim
yazılımıdır.Halen bütün dünyada satılmakta olan AutoCAD Türkçe dahil birçok dilde versiyonları vardır.AutoCAD ile çizim yapmak, yapılanları daha sonra revizyona sokmak, tasarımınızı gerçeğe dönüştürmeden önce ekranda görmek, istediğiniz ölçekte çıktı almak, çizdiğiniz nesnelere renk atamak, farklı çizgi tipleri kullanmak, farklı desenlerde taramalar gerçekleştirmek, nesneleri içerdikleri ayrıntı ve konuya göre değişik adreslere yerleştirerek, istediğiniz nesne ya da nesneler grubunu ekranda görüntülemek, çizimin bir parçasının ya da tümünün yazıcı ya da çiziciden çıktısını almak, görüntülemek gibi klasik çizim tarzlarını daha iyi bir şekilde bilgisayar ortamına aktaran bir CAD programıdır. AutoCAD, Autodesk firması tarafından üretilip geliştirilen bir, Bilgisayar Destekli Teknik
Çizim ve Tasarım (Computer Aided Drafting and Desing) paketidir. Bilgisayar kullanarak çizim yapmanızı, bu çizimi düzenlemenizi, çizdirmenizi vs. sağlayan, elle çizime göre size çok daha üstün imkânlar sunan bir çizim paketidir. Bu programı kullanarak:
• Mimari
• Teknik Resim
• Đnşaat
• Harita
• Peyzaj
• Makina
• Elektrik – Elektronik
• Đç Mimari
ve adını sayamadığımız her türlü disiplin ve uygulamada, istediğiniz çizimleri üretebilirsiniz.
AutoCAD ile yapılacak çizimlerde hiçbir sınır yoktur. Yani bir çizim elle yapılabiliyorsa AutoCAD ile de
yapılabilir. AutoCAD çizimleri matematik hesaplara dayanır. Çizim içindeki Bir objenin konumu ve özellikleri, yazılımın o çizim için oluşturmuş olduğu veri tabanında sayısal değerler olarak saklanır. Ekrandaki görüntüsü değiştirildiğinde veri tabanı içindeki bu değerlerin hepsi tek tek hesaplanır. Görüntü değişikliği aslında bu hesaplamaların sonuçlarına göre gerçekleşir.AutoCAD, AutoLISP ve VisualLISP dilleri sayesinde standart resimlerin çizim programları yapılabilir. Ayrıca yazılıma yeni komutlar eklemek ya da mevcut komutları otomatik olarak çalıştırmak mümkündür.
AutoCAD ‘in bel kemiği sayılabilecek ve geri kalan tüm konularımızda kullanacağımız ve de objelerin oluşması için gerekli olan koordinatların girişi olan nokta belirleme yöntemlerine değineceğiz.
Bilindiği üzere bütün objeler uzayda yer kaplarlar. Objelerin uzaydaki yerlerini belirlemek içinse koordinatlar kullanılır. Đşte AutoCAD’te de objelerin meydana gelmesi (yani görünüşlerinin oluşturulması) için kartezyen koordinatlardan yararlanılır.
Koordinat Bölgeleri: Hepimizin matematik derslerinden hatırladığımız kartezyen koordinat düzlemi üzerinde 4 bölge mevcuttur ve bu bölgelere göre X ve Y değerleri “+” veya “-” olmaktadır. Bu bölgeler ve bu bölgelerdeki X ve
Y değerlerinin durumu aşağıdaki gibidir.
Mutlak (Tam Değer) Koordinat Girişi: Mutlak koordinat dediğimiz; nesnelerin tanımlı noktalarına X,Y,Z
değerlerini vererek çizimin oluşturulmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlar;
AutoCAD’te varsayılan değer olarak I çeyrek tanımlıdır. Bu yüzden orjin (0,0) noktası ekranın sol alt köşesidir. Ama koordinat değeri girerken X ve Y’ye vereceğimiz + ve – değerleri ile istenilen bölgede işlem yapılabilir. Ayrıca orjin
noktasının yerini limits komutu ile değiştirebiliriz. AutoCAD 2005’te varsayılan değer yatay A3 kâğıdı
büyüklüğündeki 420,297 değeridir. Böylece sol alt köşe (orjin) 0,0 değerini, sağ üst köşede 420,297 değerini almış
olur.
AutoCAD’te mutlak koordinat girerken X,Y,Z değerleri “,” (virgül) ile birbirinden ayrılır. Örnek; 20,35gibi. Göreli Koordinat Girişi: Bu şekildeki koordinat girişi bazı kullanıcılar ve çeşitli özel durumlar için daha kolay bir
yöntemdir. Bu yöntem ile nokta koordinatı girilebilmesi için önceden en az bir noktanın girilmiş olması gerekir. Girilin birinci noktadan sonra, ikinci nokta için X,Y,Z değerleri girilmeden önce önüne “@” işareti konulması gerekir. “@” işareti AutoCAD programı için girilen en son noktayı orjin (0,0) kabul etmesini sağlayacaktır. “@”
işaretinden sonra girilen değerlerin, bir önceki noktaya göre olan X,Y,Z uzaklıklarını tanımlayacaktır. Örnek;
@20,35 gibi.
Kutupsal Koordinat Girişi: Açı ile birlikte uzaklık girilmek isteniyorsa kutupsal koordinatlardan faydalanılır.
Kutupsal koordinatlar genellikle göreli koordinatlarla beraber kullanılır. Bu yüzden kutupsal koordinatlar girmeden
önce önüne “@” işareti konulmalıdır. Kutupsal koordinatlar da açı saat ibresinin tersi yönünde artar, saat yönünde
ise azalır. Açı yönünü “units” komutu veya format menüsü altındaki “Units” sekmesi ile değiştirilebilir. Kutupsal
koordinatlar “@ UZAKLIK < AÇI” formatında girilmelidir. Örnek; @25 GENEL BĐLGĐLER
Command : l
1. F. P. : Rastgele bir nokta
Command : l
1. F. P. : Rastgele bir nokta
Command : l
1. F. P. : Rastgele bir nokta
2. N.P. : D 25,0
3. N.P. : D 0,4
4. N.P. : D 10,4
5. N.P. : D 0,4
6. N.P. : D -10,4 J
7. N.P. : D 0,4
8. N.P. : D -25,0 J
9. N.P. : D 0,-20
2. N.P. : D 30 3. N.P. : D 15 4. N.P. : D30 5. N.P. : D 15 6. N.P. : D 20: S Yazılıp Enter’e basıldıktan sonra iki çizginin
arasındaki mesafe yazılır. Çizgi çizilir.
Poliline (Sürekli Çizgi) Sembol tıklandıktan sonra bir nokta tıklanır ve Command satırında
şu seçenekler görülür:
Arc : Bulunduğu konuma teğet yaylar çizer.
Close : Çizilen çizgilerin son noktası ile ilk noktasını kapatır.
Halfwidht : Girilen değerin iki katı kalınlığında çizgiler çizer. Çizilecek çizginin
kalınlığını
belirlemek için başlangıç ve bitiş noktalarını ayrı ayrı girmek gerekir.
Lenght : Çizgiyi, uzunluğunu baştan vererek çizer.
Undo : Son yapılan işlemi bir geri alır.
Widht : Girilen değer kalınlığında çizgiler çizer. Halfwidht’in yarısıdır.
Poligon (Çokgen) Simge seçildikten sonra Command satırında şu işlemler yapılır:
Çokgenin kaçgen olacağı yazılır Enter’e basılır.
Çokgenin merkezi belirlenir.
….< I >: I yazılıp Enter’e basılır.
Hayali dairenin içine çokgeni çizmek için yarıçap girilir. Bir
Başka Yöntem:
Poligon simgesi seçildikten sonra Command satırında şu işlemler yapılır:
Çokgenin kaçgen olacağı yazılır Enter’e basılır.
Çokgenin merkezi belirlenir.
….< I >: C yazılıp Enter’e basılır.
Hayali dairenin dışına çokgeni çizmek için yarıçap girilir.
Arc (Yay)
..3… Point (3 Noktadan geçen yay çizme)
Start Center End (Başlangıç, Merkez, Son Nokta)
Start Center Angle (Başlangıç, Merkez, Açı)
Start Center Lenght (Başlangıç, Merkez, Uzunluk)
Start End Angle (Başlangıç, Son Nokta, Açı)
Start End Direction (Başlangıç, Son Nokta, Yön-Doğrultu)
Start End Radius (Başlangıç, Son Nokta, Yarı Çap)
Center Start End (Merkez, Başlangıç, Son Nokta)
Center Start Angle (Merkez, Başlangıç, Açı)
Center Start Lenght (Merkez, Başlangıç, Uzunluk)
Continue (Devam ettirmek, Sürdürmek)
Recgtangle (Dörtgen) Komutla direk dörtgen çizilir.
Donut (Đçi dolu daire) Simge seçildikten sonra klavyeden Birinci dairenin çapı girilir Enter’e basılır.
Đkinci dairenin çapı girilir Enter’e basılır.
Circle (Daire)
Center Radius (Merkez, Yarı Çap)
Center Diameter (Merkez, Çap)
..2… Point (2 Nokta)
..3… Point (3 Nokta)
Tangent Tangent Radius (Teğet, Teğet, Yarı Çap)
Tangent Tangent Tangent (Teğet, Teğet, Teğet)
Spline (Dalgalı Çizgi) Ölçüsüz dalgalı çizgiler çizmeye yarar.
Ellips (Elips) Komut tıklandıktan sonra Elipsin merkezi belirlenir.
Klavyeden Yatay eksenin çapı girilir Enter’e basılır. Dikey eksenin
yarıçapı girilir Enter’e basılır. Ekipsi kendisi çizer.
Örnek: Komut tıklandıktan sonra Elipsin merkezi belirlenir.
…. > : D 30,0 J
…. > : D 0,10 J Elipsi şekildeki gibi çizer.
Đnsert Block (Blok Çağırma)
Make Block (Blok Yapma) Bloklanmak istenen resim
çizildikten sonra işaretlenir ve komuta basılır. Bunun
sonucunda yandaki tablo açılır: Tabloda;
Name bölümüne bir isim yazılır.
Select objects işaretlenir, böyle tablo kaybolur.
Resim işaretlenir, Enter’e basılır.
Pick point işaretlenir, baz noktası seçilir.
OK’ye basılır.
Hatch (Tarama)
Komuta tıklandığında Şekildeki tablo
çıkar: Tabloda; Pattern bölümünden ANSI31
ayarlanır gerekirse açı Angle’den ayarlanır.
Gerekirse taramanın aralarını açmak veya
kapamak için Scale’den ayarlanır.
Pick Points’e tıklanır, tablo kaybolur.
Taranacak şeklin veya şekillerin içine tıklanır
ve Enter’e basılır.Tablo tekrar çıkar.
OK’ye basılır.
Single Line Text (Tek Satırlı Çizgi) Komut tıklandıktan sonra yazı yazılacak noktaya tıklanır. Command
satırına sırayla şu yazılar yazılır: ….< 2.5 > : Yazının büyüklüğü girilir, Enter’e basılır. ….< 0 > : Yazının eğim
yönünü belirleyecek açı girilir, Enter’e basılır. Enter Text: Yazı yazılır. Gerekirse Enter’le bir alt satıra geçilir.
Yazı bittikten sonra iki kez Enter’e basılır.
Bazı Özel Đşaretlerin Yazılma Şekli:
‘ ’ : % % c ‘ ’: % % d ‘ ’:%%p
işareti ile çıkarlar.
Sketch (Serbest Çizgi) Komuta tıklandıktan sonra Command satırına şu yazılır; 1
….< 1.0000 > : Çizgi
uzunluklarını belirleyecek büyüklük girilir, Enter’e basılır. Gerekli yere tıklandıktan sonra mouse ilgili yerleri
gezdirilir. Klavyeden Enter’e basılır. Şekildeki çizgi oluşur

MODĐFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI
Erase (Silmek) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Böylece
seçilen resimler silinmiş olur.
Copy (Kopyalamak) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip
Enter’e basılır.
Bir baz noktası seçilir.
Kopyalanacak yerin koordinatları girilir. Enter’e basılır.
Mirror (Aynalamak)
Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır.
1 Numaralı nokta tıklanır.
2 Numaralı nokta tıklanır. Enter’e basılır. 1. Şekil, 2. Şekildeki
hali alır.
Offset (Ofset, Düz çıkıntı)
Komut seçildikten sonra klavyeden ofset değeri girilir. Enter’e basılır.
Parça seçilip dışında herhangi bir noktaya tıklanırsa şeklin dışına, içinde herhangi
bir noktaya tıklanırsa şeklin içine ofset yapar. Örnek: Offset
Move (Taşıma) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır.
Bir baz noktası seçilir.
Taşınacak yerin koordinatları girilir. Enter’e basılır.
Rotate (Döndürme) Komut seçildikten sonra
Bir baz noktası seçilir.
Döndürülecek açı girilir. Enter’e basılır.
Scale (Ölçekli Büyütüp Küçültme) Komut seçildikten sonra
şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası
seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek yüzde de
Enter’e basılır.
Stretch (Uzatıp kısaltmak, Germek) Komut seçildikten sonra
gibi seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir.
Enter’e basılır. Veya mouse ile uzatılır.
Trim (Budamak) Komut seçildikten sonra Önce bıçak
seçilir, Enter’e basılır, Sonr
budanacak olan bölümü tıklanır. Parça budanır.
Extent (Belirli hedefe uzatmak) Komut se
Önce sınır çizgi seçilir, Enter’e basılır, Sonra uzatılacak
çizginin üzerine tıklanır. Parça uzar.
Break (Kırmak) Komut seçildikten sonra çizginin
üzerine iki kez tıklanır. Tıklandı
noktanın arasını kırar.
Chamfer (Pah kırmak)
Fillet (Radyüs Yapmak)
Explode (Patlatmak) Komut se
tıklanır. Enter’e basılır. Poliline çizgiler line çizgilere dönü
öndürme) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller seçilip Enter’e basılır.
öndürülecek açı girilir. Enter’e basılır.
Ölçekli Büyütüp Küçültme) Komut seçildikten sonra
ekiller seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası
seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek yüzde değer girilir.
ıp kısaltmak, Germek) Komut seçildikten sonra şekil veya şekiller birinci
gibi seçilip Enter’e basılır. Bir baz noktası seçilir. Büyültülecek veya küçültülecek de
basılır. Veya mouse ile uzatılır.
çildikten sonra Önce bıçak
seçilir, Enter’e basılır, Sonra budanacak çizginin
olan bölümü tıklanır. Parça budanır.
(Belirli hedefe uzatmak) Komut seçildikten sonra
Önce sınır çizgi seçilir, Enter’e basılır, Sonra uzatılacak
çizginin üzerine tıklanır. Parça uzar.
Sınır Çizgi
ırmak) Komut seçildikten sonra çizginin
iki kez tıklanır. Tıklandığı iki
(Patlatmak) Komut seçildikten sonra patlatılmak istenen Poliline çizginin üzerine
basılır. Poliline çizgiler line çizgilere dönüşerek patlamış olur.
ekiller seçilip Enter’e basılır.
ekil veya şekiller birinci şekildeki
Büyültülecek veya küçültülecek değer girilir.
çildikten sonra patlatılmak istenen Poliline çizginin üzerine
erek patlamış olur.
ZOOM KOMUTLARI
Aerial View
Pan Realtime
Zoom Realtime
Previous
Window
Dynamic
Scale
Center
Đn
Out
All
Extents
: Çizim alanı içinde çizilmiş bütün görüntüleri ekrana getirir.
: Mouse’yi oynatarak görüntüyü sağa sola yukarı aşağı kaydırır.
: Mouse ile yukarı aşağı kaydırarak görüntüyü büyültüp küçültür.
: Bir önceki boyutu ekrana getirir.
: Đstenilen büyüklükteki çerçeve içine alınan resmi ekrana getirir.
: Resmi çerçeve içine alarak sadece o kısmı ekrana getirir.
: Ekrandaki görüntünün merkezi sabit kalmak üzere resmi büyütür.
: Đşaretlenen noktayı ekranın merkezi yapacak şekilde resmi kaydırır.
: Görüntüyü bir miktar yaklaştırır.
: Görüntüyü bir miktar uzaklaştırır.
: Ekranı, ekran sayfasının limit sınırlarına döndürerek görüntüler.
: Sayfadaki çizimi ekrana sığacak şekilde ayarlar.
DĐMENSĐON (ÖLÇÜLENDĐRME) KOMUTLARI
Dimlinear :
Dimaligned :
Dimordinate :
Dimradius :
Dimdiameter :
Dimangular
Dimquick
Dimbaseline
Dimcotinue
Dimleader
Tolerance
Dimcenter
Dimedit
Dimtextedit
Diupdate
Dimstyle
Doğrusal ölçülendirme yapar.
Eğik ölçülendirme yapar.
X,Y koordinat ölçülendirme yapar.
Yarıçapları ölçülendirmeye yarar.
Çapları ölçülendirmeye yarar.
Açıları ölçülendirmeye yarar.
Hızlı ölçülendirme yapar.
Referans yüzeyine göre ölçülendirme yapar.
Ardışık ölçülendirme yapar.
Açıklayıcı ifadeler yazılmasını sağlar.
Konum toleransları vermeye yarar.
Merkezleri bulmaya yarar.
Ölçülendirmeyi düzeltmeye yarar.
Ölçünün yazım konumunun düzenlenmesini
Ölçüyü güncelleştirmeye yarar.
Ölçülendirme tablosunun çıkmasını sağlar.

Dimstyle komutu tıklandığında aşağıdaki tablo ekrana gelir. Bu tabloda Modify bölümü
Tıklandığın da ise onun yanındaki tablo ekrana gelir. Bu ekranda çizgi ve ok çeşitleri, renkleri
kalınlıkları büyüklükleri belirlenir.
Bir alttaki tabloda ise yazı büyüklükleri renkleri ayarlanır.
LAYERS (ÇĐZGĐ KATMANLARI) YAPIMI
En baştaki Layers
seçildiğinde yandaki tablo
ekrana gelir.
Bu tabloda New
komutuyla yeni çizgiler
eklenir. Eklenen çizgilerin
renkleri, kalınlıkları ve
tipleri ise şu şekilde
belirlenir:
Color’un altındaki
renklere tıklandığında
aşağıdaki Select Color
tablosu ekrana çıkar. Bu
tablodan istenilen renk
seçilip OK’ye basılır.
11
12
Linetype’nin altındaki yazılar
tıklandığında aşağıdaki Select Linetype tablosu
ekrana çıkar. Bu tablodan Load’a tıklandığında
hemen onun yanındaki Load or Reload
Linetypes tablosu ekrana gelir. Bu tablodan
istenilen çizgi tipi seçilip OK’ye basılır. Tekrar
Selct Linetype tablosuna geri dönülür. Buraya
gelmiş olan çizgi seçilip OK’ye basılır.
Lineweight’in altındaki çizgilere
tıklandığında aşağıdaki Lineweight tablosu
ekrana çıkar. Bu tablodan istenilen çizgi kalınlığı
seçilip OK ye basılır.
OBJECT SNAPLAR (OBJELERĐ YAKALAMA KOMUTLARI)
Temporar Tracking Point :
Snap From:
Enpoint:
Midpoint:
Đntersection:
Apparent Đtersection:
Extension:
Center:
Quadrant:
Tangent:
Perpendicular
Paralel:
Đnsertion:
Node:
Nearest:
None:
Settings:
Creates a temporary point used by Osnaps: TT
Seçilen noktanın komutla belirlenen miktar kadar ötesini yakalar.
Çizgilerin ilk ve son noktalarını yakalamaya yarar.
Çizgilerin orta noktalarını yakalamaya yarar. Đki çizginin
kesişim noktasını yakalamaya yarar. Kesişecek iki çizginin
kesişim noktasını yakalar. Ekranda çizilmiş en son çizginin
son noktasını yakalar. Daire ve yayların merkezlerini
yakalamaya yarar.
Dairelerin çeyrek kısımlarını yakalamaya yarar.
Dairelere teğet çizgiler çizilmesini sağlar.
Çizilmiş çizgilere dik çizgiler çizmeye yarar.
Çizilmiş çizgilere paralel çizgiler çizmeye yarar.
Yazıların başlangıç noktalarını yakalamaya yarar.
Önceden belirlenmiş bir noktayı yakalamaya yarar.
Çizgi üzerinde herhangi bir nokta yakalamaya yarar.
Seçilen osnabın çalışmasını durdurmaya yarar.
Osnap diyalog kutusunu açmaya açmaya yarar.
INQUIRY (SORGULAMA) KOMUTLARI
Distance : Bir çizginin X, Y uzunluğu, Kendi
uzunluğu ve yatayla yaptığı açı hakkında bilgi verir.
Komut seçildikten sonra öce 1. sonra 2. noktaya tıklanır. O
anda Command satırında çizgi hakkında, şekil üzerinde
gösterilen ölçüler bilgi olarak verilir.
Area: Polyline ile çizilmiş kapalı şekillerin alanları ve çevreleri hakkında bilgi verir.
Komut seçildikten sonra aşağıdaki seçenekler Command satırında çıkar.
Object : Yapılıp şekil seçildikten
sonra Command satırında şeklin Alanını ve Çevresini verir.
13
Add : A Enter Bu komutta şu işlemler yapılır:
Area seçildikten sonra;
…< > : A *
…< > : O *
…< > : 1. Şekil seçilir (O şeklin alanını verir.)
…< > : 2. Şekil seçilir (Đki şeklin alanlarının toplamını verir)
Subtract : S * Bu komutta şu işlemler yapılır:
Area seçildikten sonra;
…< > : A *
…< > : O *
…< > : 2. Şekil seçilir (O şeklin alanını artı değer olarak verir) J
…< > : S *
…< > : O *
…< > : 1. Şekil seçilir (Bu şeklin alanını eksi olarak verir ve
birinci alandan ikinci alanı çıkardıktan sonra sonucu verir)
Mass Properies: Komut
tıklandıktan sonra, solid komutuyla
çizilmiş üç boyutlu şekil seçilip Enter’e
basıldıktan sonra şekil hakkındaki bütün
bilgileri bir liste halinde verir.
List: Komut tıklandıktan sonra, şekil
seçilip Enter’e basıldıktan sonra
şekil hakkındaki bütün bilgileri
bir liste halinde verir.

KISA YAZILIŞI KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI
3A : 3DARRAY : 3 BOYUTLU DIZI HALINDE KOPYALAMA
3DO : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE
3F : 3DFACE : 3 BOYUTLI YÜZEY OLUSTURMA
3P : 3DPOLY : 3BOYUTLU BIRLESIK ÇIZGI
A : ARC : YAY
AA : AREA : ALAN HESAPLAMA
AL : ALING : HIZALAMA
AP : APPLOAD : UYGULAMA YÜKLEME
AR : ARRAY : DIZI HALINDE KOPYALAMA
ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA
_ATT : ATTDEF : NITELIK TANIMLAMA
ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA
_ATE : ATTEDIT : NITELIK TANIMLAMA
B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA
_B : BLOCK : BLOK OLUSTURMA
BH : BHATCH : BÖLGE TARAMA
BO : BOUNDARY : SINIR OLUSTURMA
_BO : BOUNDARY : SINIR OLUSTURMA
BR : BREAK : KIRMA
C : CIRCLE : DAIRE
CH : PROPERTIES : ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CH : CHANGE : ÖZELLIKLERI DEGISTIRME
CHA : CHANFER : PAH KIRMA
CHK : CHECKSTANDARS : STANDARTLARI KONTROL
COL : COLOR : RENK
CO : COPY : KOPYALAMA
D : DIMSTYLE : ÖLÇÜLENDIRME STILI
DAL : DIMALIGNED : HIZALI ÖLÇÜLENDIRME
DAN : DIMANGULAR : AÇI ÖLÇÜLENDIRME
DBA : DIMBASELINE : PARELEL ÖLÇÜLENDIRME
DBC : DBCONNECT : BILGI BAGLAMA
DCE : DIMCENTER : MERKEZ ÖLÇÜLENDIRME
DCENTER : ADCENTER : DIZAYN MERKEZI
DCO : DIMCONTINUE : ZINCIRLEME ÖLÇÜLENDIRME
DDI : DIMDIAMETER : ÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DED : DIMEDIT : ÖLÇÜLENDIRME DÜZENLEME
DI : DIST : UZUNLUK ÖLÇME
DIV : DIVIDE : OBJELERI ESIT OLARAK BÖLME
DLI : DIMELINEAR : DÜZ ÖLÇÜLENDIRME
DO : DONUT : HALKA
DOR : DIMORDINATE : KONDINATLARI ÖLÇÜLENDIRME
DRA : DIMRADIUS : YARIÇAP ÖLÇÜLENDIRME
DS : DSETTINGS : ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
DST : DIMSTYLE : ÖLÇÜLENDIRME STILI
DT : TEXT : YAZI
DV : DVIEW : DINAMIK GÖRÜNÜM
E : ERASE : SILME
ED : DDEDIT : YAZI DÜZENLEME
EL : ELLIPSE : ELIPS
EX : EXTEND : UZATMA
EXIT : QUIT : ÇIK
EXP : EXPORT : BASKA PROGRAMA GÖNDER
EXT : EXTRUDE : KALINLASTIRMA
F : FILLET : KÖSELERI YUVARLATMA
H : BHATCH : BÖLGE TARAMA
H : HATCH : TARAMA
HE : HATCHEDIT : TARAMA DÜZENLEME
HI : HIDE : GIZLE
I : INSERT : YERLESTIRME
I : INSERT : YERLESTIRME
IMP : IMPORT : BASKA PROGRAMLARDAN AL
IN : INTERSECT : KESISIM
INF : INTERFERE : KESIT PROFILI
L : LINE : DOGRU
LA : LAYER : KATMAN
LE : QLEADER : KILAVUZ ÇIZGILI ÖLÇÜLENDIRME
LEN : LENGTHEN : UZUNLUK DEGISTIRME
LI : LIST : LISTELEME
LINEWEIGHT : LWEIGHT : ÇIZGI GENISLIGI
LS : LIST : LISTELEME
LT : LINETYPE : ÇIZGI TIPI
LT : LINETYPE : ÇIZGI TIPI
LTS : LTSCALE : ÇIZGI TIPI ÖLÇEGI
LW : LWEIGHT : ÇIZGI KALINLIGI
M : MOVE : TASIMA
MA : MATCHPROP : OBJELERI ESLEME
ME : MEASURE, : VERILEN ÖLÇÜLERE GÖRE OPJELERI BÖLME
MI : MIRROR : AYNALAMA_SIMETRI ALMA
ML : MLINE : ÇOKLU ÇIZGI
MO : PROPERTIES : KÜTLE HESAPLAMA
MS : MSPACE : MODEL ALANINA GEÇIS
MT : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI
MV : MVIEW : ÇOKLU GÖRÜNÜM
O : OFFSET : KOSUTLAMA
OP : OPTIONS : SEÇENEKLER
ORBIT : 3DORBIT : 3BOYUT YÖRÜNGE
OS : OSNAP : NOKTA YAKALAMA
P : PAN : EKRAN KAYDIRMA
_P : PAN : EKRAN KAYDIRMA
PE : PEDIT : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PL : PLINE : BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
PO : POINT : NOKTA YAKALAMA
POL : POLYGON : ÇOKGEN
PR : PROPERTIES : ÖZELLIKLER
PRE : PREVIEW : ÖN GÖRÜNÜM
PRINT : PLOT : YAZDIRMA
PS : PSPACE : KAGIT ALANINA GEÇME
PU : PURGE : TEMIZLEME
R : REDRAW : YENIDEN ÇIZ
RA : REDRAWALL : HEPSINI YENIDEN ÇIZ
RE : REGEN : YENIDEN OLUSTURMA
REA : REGENALL : HEPSINI YENIDEN OLUSTUR
REC : RECTANG : DIKDÖRTGEN
REG : REGION : BÖLGE OLUSTURMA
REN : RENAME : YENIDEN ISIMLENDIR
REV : REVOLVE : DÖNDÜREREK KATI MODELLEME OLUSTUSTURMA
RO : ROTATE : DÖNDÜRME
RPR : RPRPEF : KAPLAMA SEÇENEKLERI
RR : RENDER : KAPLAMA
S : STRETCH : SÜNDÜRME
SC : SCALE : ÖLÇEK
SCR : SCRIPT : SENARYO
SE : DSETTINGS : ÇIZIM YARDIMCILARINI AYARLAMA
SEC : SECTION : PROFIL KESITI ALMA
SET : SETVAR : SISTEM DEGISKENLERI
SHA : SHADEMODE : GÖLGELEME MODU
SL : SLICE : KESIT ALMA
SN : SNAP : KENETLEME
SO : SOLID : KATI MODEL
SPL : SPLINE : S BIRLESIK ÇIZGI
SPE : SPLINEDIT : S BIRLESIK ÇIZGI DÜZENLEME
ST : STYLE : YAZI STILI
SU : SUPTARCT : ÇIKARMA
T : MTEXT : ÇOK SATIRLI YAZI
TI : TILAMODE : DÖSEME MODU
TO : TOOLBAR : ARAÇ ÇUBUGU
TOL : TOLARANCE : TOLERANS
TOR : TORUS : HALKA
TP : TOOLPALETTES : PALET ARÇA ÇUBUGU
TR : TRIM : BUDAMA
UC : UCSMAN : UCS YÖNETICISI
UN : UNITS : BIRIMLER
_UN : UNITS : BIRIMLER
UNI : UNION : BIRLESTIRME
V : VIEW : GÖRÜNÜM
VP : DDVPOINT : DINAMIK BAKIS DOGRULTUSU
_VP : VPOINT : BAKIS DORULTUSU
W : WBLOCK : BLOK YAZ
WE : WEDGE : TAKOZ
X : EXPLODE : DAGITMA
XL : XLINE : KONSTRÜKSIYON ÇIZGISI
Z : ZOOM : EKRAN BÜYÜTME KÜÇÜLTME

(0)