Kurs Programı

Autocad Müfredatı Dersi Dersleri

AUTOCAD PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI : ÖZEL BERKCAN BİLGİSAYAR KURSU
2. KURUMUN ADRESİ : Atatürk Bul. No:94/5 Kızılay-Ankara
3. KURUCUNUN ADI : Ahmet AYDINALP
4.
PROGRAMIN DAYANAĞI : 625 Sayılı ÖZEL Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği ile Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı kurul kararına göre yürürlüğe giren “Özel Kurslar Çerçeve programı”
5. PROGRAMIN ADI :  AUTOCAD PROGRAMI İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
6.
PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu programa teknik resim bilgisi olan orta öğretim kurumları mezunu yetişkinler katılabilir.
7. PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu program kursiyerin;

 1. Teknik resim bilgisi ve becerisine sahip insanlara autocad programı kullanarak 2 ve 3 boyutlu tasarım yapmaları,
 2. Bilgisayar destekli tasarımın endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavramaları,
 3. Bu programı kullanarak kendi işlerinde yeni üretim metotları oluşturmaları,
 4. Klasik çizgilerle yapılan uygulamaların autocad programı ile mukayesesini yapmaları,
 5. Teknik resim uygulamalarını istenilen tolerans ve standartlarda yapmaları,
 6. Bilgisayarda teknik resim çizimlerinde hız kazanmaları,
 7. Teknik resim çizimlerine uyum ve ahenk katmaları (Farklı operatörler değişik zamanlarda aynı projede çalışabilir.),
 8. Teknik resim çizimlerinin kayıt ortamında saklanabildiği ve değişiklik yapılabilen nesneleri bir kütüphane ( bilgisayar içerisinde) oluşturarak şablon olarak kullanmaları,
 9. Autocad komutlarının bir çizim içerisinde nasıl, neden ve ne zaman kullanılacağını öğrenmeleri,
 10. İşlerin bu programla proje, imalat ve üretim aşamalarında nasıl yapıldığını detaylı olarak kavramaları,
 11. Autocad programının diğer bilgisayar programları ile uyumlu çalışmasını kavramaları,
 12. Güncel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri,
 13. Endüstrinin gereksinimi olan, teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş, bilgisayar destekli çizim yapan bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri beklenmektedir.
8. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 1. Eskiden elle çizilen projeler ve teknik resimler, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle yerini bilgisayarda yapılan çizim programına bırakmıştır. Bu programların kullanılmaya başlanması ile dünyanın kalkınmaya öncülük eden ileri ülkeleri, tasarın ve üretim konularında da lider duruma gelmişlerdir. Günümüzde bilgisayar desteli tasarım programlarından birini veya birkaçını kullanmayan işletme sayısı çok azdır. Autocad programı ise tasarım programları arasında en çok kullanılan program olup, kullanım oranı gün geçtikçe artmakta ve insanlara yeni iş olanakları sağlamaktadır.
 2.  Bilgisayar destekli tasarım (autocad) programı, bu sektörden gelen talepler doğrultusunda ve bu sektörde olan eleman açığını kapatmak için hazırlanmıştır.
 3. 2 boyutlu autocad programını almak isteyen kursiyerler (elektrik teknisyenleri, teknikerler ve elektrik mühendisleri) 60 saat eğitim almak zorundadırlar.
 4. Kursiyerlerin kullanacakları tüm araç-gereçler ile yapacakları işler hakkında önce teknolojik bilgiler ile iş güvenliği ile ilgili hususlar açılanacaktır.
 5. Dersler bilgisayar ve projeksiyon makinesi yardımıyla yapılır ve her kursiyere bir bilgisayar tahsis edilir.
 6. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilir, öğrenmede eksiklikleri varsa tespit edilerek (özellikle ara sınav sonucundaki performansları) öğretici tarafından giderilecektir.
 7. Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde düşünülerek, gerektiğinde geçmiş konular geri besleme sistemi ile pekiştirilecektir.
 8. Kurs süresince sık sık ödevler verilecektir; ara sınav ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacaktır.
 9. Çizim esnasında kursiyerlerin komutlara hakim olmaları titizlikle takip edilecektir.
 10. Bu programın uygulanmasının her aşamasında belirlenen amaçlar göz önünde bulundurulacaktır. Öğretici, öğretim ve değerlendirmelerini bu amaçlar ışığında yapacaktır.
 11. Programda; gösterip-yaptırma, anlatım, problem çözme, proje yöntemi ve soru-cevap tekniği yeri geldiğinde kullanılacaktır.
 12. Konuların kavratılması acısından program teorik ve uygulamalı olarak birlikte verilecektir, toplam süre 90 saat olup, teorik 30 saat (%33), uygulama 60 (%67) saattir.
 13. Konular kendi içerisinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.
 14. Konular işlenirken, eğiticinin dışında alanında uzman kişilerinde sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin faydalanmaları sağlanacaktır.
 15. Uygulamalar kurs merkezinde verilebildiği gibi kurumun anlaştığı bir iş yerinde de yapışabilir.
 16. Kursiyerlerin bilgi seviyeleri dikkate alınarak sınıflar oluşturulacaktır.
9. PROGRAMIN SÜRESİ:
 1. Haftalık: Günde 3 saat x 4 gün = 12 saat
 2. Toplam süre: 6 hafta x 15 saat = 72 saattir.
10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI
1.- 2. Hafta A. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
 1. İş güvenliği
 2. Bilgisayar ve önemi
 3. Endüstride Autocad Programının kullanılmasının tarihçesi
 4. Autocad Programı
 5. Autocad Programının kurulumu ve çalıştırılması
 6. Autocad ekranı (araç çubukları, menüler, komut satırı)
 7. Fonksiyon tuşları
 8. Yeni çizim dosyası oluşturma
 9. Yapılan çizimleri dosyalama ve saklama
 10. Değişik formattaki çizimlerin kaydedilmesi
 11. Koordinatları belirleme yöntemleri
B. AUTOCAD MODLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
 1. Referans ızgarası
 2. Referans noktalarını yakalama
 3. Yatay-dikey ve serbest çalışma
 4. Nokta yakalama modları
C. GÖRÜNTÜ KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
 1. Büyültme – küçültme
 2. Görüntü kaydırma
 3. Görüntü çözünürlüğü
 4. Çeşitli görünüm pencerelerinin oluşturulması
 5. 3 boyutlu görüntüler
 6. Gölgelendirme, kaplama, ışıklar, sahne
 7. Araç çubuklarının kullanılması
D. İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
 1. Çizgi çizme
 2. Çoklu paralel çizgi çizme
 3. Birleşik çizgi çizme
 4. Çokgenler çizme
 5. Dikdörtgen çizme
 6. Eğri çizme
 7. Yay çizme
 8. Daire çizme
 9. Elips çizme
 10. Nokta ve nokta tipi ayarlama
 11. Kalın doğrular çizme
 12. Serbest elle çizim
 13. Tarama yapma
 14. Referans çizme (sonsuz çizgi)
3. – 4. Hafta A. DÜZENLEME KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
 1.  Nesne seçme yöntemleri
 2. Silme
 3. Uzatma
 4. Budama
 5. Koparma
 6. Döndürme
 7. Büyütme – küçültme (ölçek)
 8. Taşıma
 9. Kopyalama
 10. Nesnenin paraleli (nesneyi öteleme)
 11. Pah kırma
 12. Köşe yuvarlatma (radüs yapma)
 13. Dizi şeklinde çoğaltma
 14. Simetri alma
 15. Eşit parçalara bölme
 16. Özellik değiştirme
 17. Bloğu elemanlarına ayırma (patlatma)
B. KATMANLAR, RENKLER VE ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ
 1. Katman oluşturma
 2. Yeni bir katman ( layer ) oluşturma ve güncelleştirme
 3. Katmanların açılıp kapanması ve dondurulup çözülmesi
 4. Katmanlara renk, çizgi tipi atama, isimlendirme ve silme
C. ÇİZİMLERE YAZI EKLEME UYGULAMALARI
 1. Yazı stili ve yazı
 2. Yazıların düzenlenmesi
 3. Paragraf, metin ve değişiklikler
5.-6.  Hafta A. ÖLÇÜLENDİRME VE UYGULAMALARI
 1. Ölçülendirme stili
 2. Doğrusal ölçülendirme
 3. Hizalı ölçülendirme
 4. Koordinat ölçülendirme
 5. Çap ve yarıçap ölçülendirme
 6. Açısal ölçülendirme
 7. Referans ölçülendirme
 8. Sürekli ölçülendirme
 9. Ölçülendirmede değişiklikler
 10. Ölçülendirmede ayarlar
B. BLOK (ŞABLON) OLUŞTURMA VE UYGULAMALARI
 1. Bloklama
 2. Bloğu kaydetme ve çizimin çağrılması
 3. Ara sınav
C. İZOMETRİK ÇİZİM UYGULAMALARI
 1. İzometrik kenetleme
 2. İzometrik düzenleme
 3. İzometrik daire çizme
D. 3 BOYUTLU ÇİZİM UYGULAMALARI
 1. 3 boyutlu çizimde koordinatları belirleme
 2. Kullanıcı koordinat sistemi
 3. Bakış noktaları
 4. Görünümler
E. KATI MODELLEME VE UYGULAMALARI
 1. Kutu, küre, silindir, koni, üçgen, prizma çizme
 2. Ekstrüzyon yöntemi
 3. Süpürme yöntemi
 4. Katıları birleştirme ve çıkarma
 5. Katı modeli kesme ve kesit alma
 6. 3 boyutlu döndürme ve simetri alma
 7. Gölgelendirme, kaplama, ışıklar, sahne, malzeme kaplama
F. YÜZEY MODELLEME VE UYGULAMALARI
 1. Döndürme yöntemi ile yüzey oluşturma (revsurf)
 2. Tekrarlama yöntemi ile yüzey oluşturma (tabsurf)
 3. Kenar yüzey oluşturma (edgesurf)
 4. Sınır yüzey oluşturma (rulesurf)
 5. 3 boyutlu yüzeyler çizme (kutu, takoz, koni, yarım küre, küre, halka ve pramit)
G. HESAPLAMA VE ANALİZLERLE İLGİLİ UYGULAMALAR
 1. Koordinat tanımlama
 2. İki nokta arasındaki uzaklık
 3. Alan hesaplama
 4. Kütle özellikleri
 5. Özelliklerin listelenmesi
H. ÇIKTI ALMA İŞLEMLERİ
İ. AUTOCAD PROGRAMI İLE ÇEŞİTLİ MESLEK DALLARINDA DEĞİŞİK UYGULAMALAR
J. UYGULAMALI GENEL SINAV
11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Kurs sonunda sınav yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde uygulama sınavının değerlendirilmesi aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır. Kurum müdürlüğü tarafından yapılarak değerlendirilecek sınav sonuçları Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.
PUAN
0 – 44
45 – 69
70 – 84
85 – 100
NOT
D
C
B
A
DERECE
Başarısız
Orta
İyi
Pekiyi
12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM MALZEMELERİ


Program uygulamasında kullanılacak öğretim araç-gereçleri 17.03.2004 tarih ve 25405 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen eğitim aracları kullanılmaktadır.

KURUCU-MÜDÜR
Ahmet AYDINALP

14.07.2008

(0)